NATACIÓN BEBÉS

8 MESES A 4 AÑOS

                                          Grupos:
                                          Petits a l´aigua: desde 8 meses a 2 años
                                          Bebés: de 2 a 4 años Bebés naranja: de 2 a 4 años

                                                                 

                     Lunes-Miércoles                                                 Martes-Jueves
                     1º Turno 16,30 a 17,15 h                                     1º Turno 16,30 a 17,15 h
                     2º Turno 17,15 a 18,00 h                                     2º Turno 17,15 a 18 h.
                     3º Turno 18,00 a 18,45 h                                     3º Turno 18 a 18,45 h.

                     Lunes-Miércoles-Viernes                                 Viernes
                     1º Turno 17,15 a 18,00 h                                    1º Turno 17,15 a 18,00 h
                     2º Turno 18,00 a 18,45 h                                    2º Turno 18,00 a 18,45 h

                                                                    Sábados
                                          1º Turno 10,00 a 10,30h (máximo 4 por grupo)
                                          2º Turno 10,30 a 11,00h (máximo 4 por grupo)
                                          3º Turno 11,00 a 11,30 h (máximo 4 por grupo)

 

 

Un día