NATACIÓN -BEBÉS

    Grupos:
                                          Petits a l´aigua: desde 8 meses a 2 años
                                          Bebés: de 2 a 4 años Bebés naranja: de 2 a 4 años            

Lunes y Miércoles

1º Turno 16,30 a 17,15 

2º Turno 17,15 a 18 h

3º Turno 18 a 18,45 h

Martes y Jueves

 

1º Turno 16,30 a 17,15 

2º Turno 17,16 a 18 h

3º Turno 18 a 18,45 h

 

Lunes-Miércoles-Viernes

1º Turno 17,15 a 18 h

2º Turno 18 a 18,45 h

Viernes

1º Turno 17,15 a 18 h

2º Turno 18 a 18,45 h

Sabados

1º Turno 10 a 10,30
(4 por grupo)

2º Turno  10,30 a 11 h.
(4 por gtupo)

3º Turno 11 a 11,30 h.
(4 por grupo)

Un día (Abonado)

    Dos días (Abonado)

     Tres días (Abonado)

29,50 euros/mes

61,40 euros/mes

67,50 euros/mes

Un día (No abonado)

Dos días (No abonado)

Tres días (No abonado)

33 euros/mes

64,45 euros/mes

71 euros/mes

NATACIÓN -INFANTIL

De 5 A 15 AÑOS.

Lunes-Miércoles

Miércoles-Viernes

Lunes-Viernes


Martes-Jueves

17,15-18 h.
18-18,45 h.

17,15-18 h.
18-18,45 h.

17,15-18 h.
18-18,45 h.

17,15-18 h.
18-18,45 h.

Lunes-Viernes


Martes-Jueves

 

 

17,15-18 h.
18-18,45 h.

17,15-18 h.
19-18,45 h.

Lunes-Miércoles-Viernes

17,15-18 h.
18-18,45 h.

Martes

Viernes

 Sábado

13,30-14,15 h. un día

17,15-18 h. un día
18-18,45 h. un día

17,15-18  h. un día
18-18,45 h. un día

Un día (abomado)

Dos días (abonado)

Tres días (abonado)

27 euros/mes

47,70 euros/mes

56,80 euros/mes

Un día (no abonado

Dos días (no abonado)

Tres días (mo abonado)

29,50 euros/mes

52 euros/mes

61,40 euros/mes